Top Banner Ads
HOME ABOUT US SERVICES PARTNERS CONTACT US
  
Statistics
Online: 114
Visiter today: 660
Total: 1
Our Partners
vietnambarrister
luatsudongnama.com
thu no sealaw
Home > services > Useful information > Lookup free legal text
Tra cứu văn bản luật MỚI thông qua FAX hoặc E_mail
Nhận văn bản luật MỚI qua FAX, E_mail. Xin mời làm theo chỉ dẫn sau

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Vietlaw-SMS có nhiều hình thức cung cấp nội dung, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Bạn có thể chọn gửi yêu cầu cung cấp dữ liệu văn bản luật từ điện thoại di động theo một hay nhiều nội dung dưới đây:

1. Cung cấp văn bản cụ thể theo yêu cầu

2. Cung cấp danh sách mã văn bản mới nhất - MA

3. Cung cấp Danh sách văn bản mới DS

4. Cung cấp Danh sách văn bản sắp có hiệu lực - HL
 

1/ CUNG CẤP VĂN BẢN LUẬT CỤ THỂ THEO YÊU CẦU

 * Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc dưới đây: luatsuthuat@luatsudongnama.com

Soạn tin nhắn

VB  Mã văn bản  Email

 Gửi đến

998

* Lưu ý: Bạn có thể sử dụng ký tự * thay cho ký tự @ trong trường hợp điện thoại di động của bạn không có ký tự @
* Danh sách mã các văn bản sẽ được thông báo trên Bản tin văn bản luật hàng tuần, Bản tin Vietlaw-SMS và trong mục
Vietlaw-SMS tại trang chủ website www.luatvietnam.com.vn.

 Ví dụ: Muốn nhận văn bản có mã 012345 tới địa chỉ luatsuthuat@luatsudongnama.com, bạn cần soạn tin nhắn như sau: 

Soạn tin nhắn

VB  012345  luatsuthuat@luatsudongnama.com

Gửi đến

998

 

2/ CUNG CẤP DANH SÁCH MÃ VĂN BẢN MỚI (MA)

 Để biết mã cụ thể của văn bản mới ban hành và nội dung tóm tắt của văn bản đó, bạn hãy nhắn tin theo cấu trúc sau:

Soạn tin nhắn

VB  MA  Email

Gửi đến

998

 Ví dụ: Muốn nhận Mã văn bản mới ban hành, tới địa chỉ luatsuthuat@luatsudongnama.com, bạn cần soạn tin nhắn như sau:

Soạn tin nhắn

VB  MA luatsuthuat@luatsudongnama.com

Gửi đến

998

 

3/ CUNG CẤP DANH SÁCH VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH (DS)

 Để yêu cầu nhận Danh sách văn bản mới trong tháng, bạn cần soạn tin nhắn như sau:

Soạn tin nhắn

VB  DS  Email

Gửi đến

998

 Nếu muốn nhận Danh sách văn bản mới của một tháng cụ thể (VD: Tháng 5/2004), bạn cần soạn tin nhắn như sau:

Soạn tin nhắn

VB  DS5/2004 Email

Gửi đến

998

 Ví dụ: Muốn nhận Danh sách văn bản mới ban hành trong tháng, tới địa chỉ luatsuthuat@luatsudongnama.com, bạn cần soạn tin nhắn như sau:

Soạn tin nhắn

VB  DS  luatsuthuat@luatsudongnama.com

Gửi đến

998

 

4/ CUNG CẤP DANH SÁCH VĂN BẢN MỚI SẮP CÓ HIỆU LỰC (HL)

 Cấu trúc tin nhắn để nhận Danh sách văn bản sắp có hiệu lực như sau:

Soạn tin nhắn

VB  HL  Email

Gửi đến

998

 Nếu muốn nhận Danh sách văn bản có hiệu lực trong một tháng cụ thể (VD: Tháng 5/2004), bạn cần soạn tin nhắn như sau:

Soạn tin nhắn

VB  HL5/2004  Email

Gửi đến

998

Ví dụ: Muốn nhận Danh sách văn bản mới sắp có hiệu lực, tới địa chỉ luatsuthuat@luatsudongnama.com, bạn cần soạn tin nhắn như sau: 

Soạn tin nhắn

VB  HL  luatsuthuat@luatsudongnama.com

Gửi đến

998

 

 

Chúc bạn thành công!

(Source: Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật)
[ Back ]
OTHER
Tra cứu văn bản luật MỚI theo ngày bằng tin nhắn điện thoại (24/3/2011)
Online Supports
luatsudongnama   luatsudongnama9
Our Partners
VCOP phải
danhba luat su
Right Banner Ads 01
tra cuu van ban