Top Banner Ads
HOME ABOUT US SERVICES PARTNERS CONTACT US
  
Statistics
Online: 115
Visiter today: 653
Total: 1
Our Partners
vietnambarrister
luatsudongnama.com
thu no sealaw
Home > services > Training debt collection > Content & Methods
Đào tạo thu nợ dài hạn
Đào tạo bán chuyên và chuyên nghiệp

(Khoá nghiệp vụ thu nợ tại Hà nội - kết hợp VCCI) 

 

MỞ CÁC LỚP ĐẦO TẠO THU NỢ

 

Là một trong những người sáng lập nghề thu nợ hợp pháp tại khu vực phía bắc, xử lý thành công hàng nghìn vụ do vậy đã tích luỹ được phần nào kinh nghiệm. Từ trước đến nay đã đào tạo được trên 30 cán bộ thu nợ chuyên nghiệp, hiện họ đang là những cán bộ chủ chốt/chủ doanh nghiệp thu nợ uy tín trên thành phố, khu vực.

Nay chúng tôi mở các khoá đào tạo đáp ứng khả năng nhu cầu của nhiều học viên, doanh nghiệp:

 

KHOÁ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THU NỢ HỢP PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

 

MỤC TIÊU CỦA KHÓA ĐÀO TẠO

 

Yêu cầu: học viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học CHUYÊN NGÀNH LUẬT hoặc đã/đang làm việc trên 7 năm liên quan đến lĩnh vực thu nợ cho doanh nghiệp.

 

Sau khi hoàn thành học viên sẽ có khả năng:

- Xác lập nhận thức tích cực về vấn đề thu hồi công nợ và ý nghĩa của việc thu hồi công nợ trong kinh  doanh.

- Trang bị kiến thức về tiến trình quản lý công nợ và quy trình làm việc trong thu hồi công nợ.

- Trang bị các kỹ năng cốt yếu cho người làm công tác thu hồi công nợ: giao tiếp, đàm phán hoà giải, soạn văn bản, tiếp cận, phòng tránh ngăn chặn phát sinh nợ....

- Hoạt  động thu nợ chuyên nghiệp - độc lập.

 

Học viên hoàn tất các khoá học ngắn hạn, trung cấp sau:

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần I: Kiến thức cơ bản về hợp đồng/giao dịch:(HĐ là tâm điểm của giao dịch/nợ, là cơ sở pháp lý chủ yếu làm phát sinh các khoản nợ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, muốn hiểu và thực hiện được việc thu nợ phải hiểu rất tốt về vấn đề này)

            1/ Định nghĩa hợp đồng và cơ chế hình thành hợp đồng – cơ sở pháp lý làm phát sinh nợ trong kinh doanh của doanh nghiệp

            2/ Phân loại hợp đồng/giao dịch trong kinh doanh của doanh nghiệp;

            3/ Nội dung cơ bản hợp đồng/thoả thuận(chủ thể, các điều khoản);

            4/ Vấn đề hiệu lực của hợp đồng và những ảnh hưởng đến quá trình phát sinh nợ, thu hồi nợ của doanh nghiệp

            5/ Kỹ năng soạn thảo, giao kết và phòng ngừa tranh chấp phát sinh từ các giao dịch hợp đồng của doanh nghiệp;

           

Phần II: Những vấn đề liên quan đến nợ

1) Một số khái niệm về nợ và phân loại nợ

2/ Tính chất, thực trạng

3) Nguyên nhân làm phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi

4) Những quan hệ giao dịch phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi

5) Quan hệ nợ có thật nhưng không có cơ sở chứng minh – Cách giải quyết

6) Quan hệ nợ không có thật nhưng có cơ sở chứng minh – Cách giải quyết

7) Ý nghĩa của thời gian đối với công việc thu nợ

            8/ Một số vấn đề liên quan đến quyền chủ nợ, nghĩa vụ trả nợ và các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ

 

Phần III: Phương pháp thu hồi nợ

1/ Phương pháp thu nợ cơ bản

2/ Phương pháp/qui trình thu nợ SEAL:

a/ Bảy(07) bước thực hiện thu nợ theo qui trình SEAL

b/ Kỹ năng thực hiện 07 bước của qui trình thu nợ SEAL:

-          Nhân sự;

-          Xác minh bổ sung thông tin;

-          Quản lý tài liệu;

-          Thẩm tra đánh giá hồ sơ;

-          Lập kế hoạch;

-          Triển khai kế hoạch;

-          Tiếp cận đối tượng;

-          Soạn Công văn nhắc nợ;

-          Soạn Biên bản;

-          Soạn Đơn khởi kiện/tố cáo;

-          Thương lượng hoà giải;

-          Khởi kiện(Toà án, Trọng tài);

-          Tố cáo;

-          Thi hành án;

Phần IV: Thực hành và tư vấn:

            1/ Thực hành lập phương án thu nợ theo 7 bước của qui trình SEAL: 4 tình huống thực tế được cung cấp sẵn hoặc chính tình huống của Doanh nghiệp/Học viên đưa ra. Làm việc theo nhóm co sự hướng dẫn của giảng vên.

            2/ Tư vấn và thảo luận:

- Giải đáp các vấn đề pháp luật liên quan;

- Tư vấn cách giải quyết, xử lý đối với từng tình huống cụ thể của học viên/Doanh nghiệp;

Phần V: Hướng dẫn và cung cấp Văn bản:

- Cung cấp và hướng dẫn sử dụng các mẫu văn bản liên quan hoạt động thu nợ;

- Cung cấp hệ thống văn bản luật liên quan hoặc theo yêu cầu riêng;

- Tài liệu học khác;

Phần VI: Thực hành thu nợ 03 tháng tại SEALAW:

            - Thực hành thu nợ dưới sự hướng dẫn giám sát của giảng viên;

            - Thực hành thu nợ độc lập - có sự hướng dẫn;

 

KẾ HOẠCH:

Giảng viên:

- Tiến sĩ, thạc sĩ - Giảng viên chính trường Đại học luật Hà Nội(phần I + IV)

- Luật sư/luật gia – Công ty luật hợp danh Đông Nam Á(Phần II + III + IV + V + VI)

Thời gian đào tạo:

- Tổ chức trong khoảng 4 tháng.

            - Thời gian: liên tục

Số lượng học viên: 3 học viên/khoá

Địa điểm: tại SEALAW

Học phí: 40.000.000VNĐ/học viên

 

           

LIÊN HỆ:         Luật sư NGUYỄN MẠNH THUẬT

                        Công ty luật hợp danh Đông Nam Á

                        Địa chỉ: số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội

                        Điện thoại: 04.3.5656858 - 0902278899

                        E_mail: luatsuthuat@luatsudongnama.com

                                      luatsudongnama@yahoo.com.vn

(Source: Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật)
[ Back ]
Online Supports
luatsudongnama   luatsudongnama9
Our Partners
VCOP phải
danhba luat su
Right Banner Ads 01
tra cuu van ban