Top Banner Ads
HOME ABOUT US SERVICES PARTNERS CONTACT US
  
Statistics
Online: 115
Visiter today: 578
Total: 1
Our Partners
vietnambarrister
luatsudongnama.com
thu no sealaw
Home > services > Events and commentary > Professional debt collection
Chế độ pháp lý cho hoạt động đòi nợ thuê
Nhiều năm qua, hoạt động đòi nợ thuê đã ngấm ngầm tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, gây bức xúc cho xã hội. Để đưa các hoạt động này vào khuôn khổ quản lý, ngày 14-6-2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2007/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-7-2007.

DỊCH VỤ ĐÒI NỢ HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP
    Dịch vụ đòi nợ là một loại hình doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, có vốn pháp định đến 2 tỷ đồng, có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo quy định của pháp luật.

    Doanh nghiệp đòi nợ phải có trụ sở giao dịch và chỉ được phép đi vào hoạt động khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài việc quy định về vốn điều lệ, tiêu chuẩn của người quản lý và giám đốc, các chi nhánh doanh nghiệp đòi nợ phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự; có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, Quản lý, Pháp luật, An ninh; không có tiền án và không phải là người đã bị thu hồi giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh đòi nợ trong thời hạn 3 năm. Doanh nghiệp được phép sử dụng lao động theo phương thức hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn từ 6 tháng trở lên đối với những người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, Quản lý, Pháp luật, An ninh và không có tiền án.

ĐÒI NỢ THUÊ LÀ QUAN HỆ XÃ HỘI DÂN SỰ
    Doanh nghiệp thực hiện chức năng đòi nợ thuê thông qua hình thức hợp đồng với chủ nợ và chỉ được thực hiện đối với các khoản nợ như: có đủ căn cứ cho rằng đó là khoản nợ hợp pháp và nợ đã quá hạn thanh toán, không được tham gia đòi các khoản nợ theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và các khoản nợ mà chủ nợ, khách nợ là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc nợ giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế hoặc quốc gia khác.

    Nội dung và biện pháp hoạt động của doanh nghiệp đòi nợ bao gồm: Đại diện cho chủ nợ để xác định các khoản nợ, các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ, đôn đốc trả nợ và thu nợ; đại diện cho chủ nợ làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu nợ; đại diện cho khách nợ để xác định các khoản nợ và biện pháp trả nợ; thực hiện tư vấn pháp luật cho chủ nợ, khách nợ về việc xác định nợ, biện pháp, quy trình, thủ tục thanh lý nợ… Doanh nghiệp đòi nợ được phép thực hiện một số biện pháp thích hợp để thu thập, phân tích, đối chiếu các thông tin có liên quan để xác định các khoản nợ; thông báo việc đòi nợ và đề nghị khách nợ cung cấp thông tin, phối hợp để thực hiện nghĩa vụ trả nợ; nhận tài sản của khách nợ hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan giao để thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo ủy quyền của chủ nợ; đàm phán, thương thuyết với chủ nợ về các nội dung do khách nợ ủy quyền.

    Như vậy, ta có thể thấy rõ bản chất của đòi nợ thuê là một quan hệ xã hội dân sự, theo đó, doanh nghiệp đòi nợ có thể đại diện cho chủ nợ hoặc khách nợ để đàm phán, thúc đẩy quá trình trả nợ.

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐÒI NỢ
    Trong quan hệ pháp luật về hoạt động đòi nợ thuê, thực chất doanh nghiệp chỉ là người thứ ba làm trung gian cho các bên trong quá trình thỏa thuận tìm ra giải pháp tốt nhất để thanh toán nợ. Do vậy, pháp luật cấm một số hành vi sau: Chủ nợ hoặc khách nợ không được ủy quyền cho doanh nghiệp đòi nợ thực hiện các biện pháp vượt quá thẩm quyền pháp luật cho phép; không được tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện hành vi lừa gạt, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với người khác và doanh nghiệp đòi nợ. Riêng đối với doanh nghiệp đòi nợ, không được tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện các hoạt động, các hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền lợi cá nhân, quyền tài sản và các quyền dân sự khác của chủ nợ, khách nợ hoặc của tổ chức, cá nhân có liên quan; không được sử dụng các thông tin có được từ hoạt động đòi nợ để gây bất lợi cho tổ chức, cá nhân khác ngoài nội dung được ủy quyền. Chỉ được thực hiện các hoạt động, các hành vi mà pháp luật cho phép; không được đại diện đồng thời cho cả chủ nợ và khách nợ để xử lý cùng một khoản nợ và các hành vi vi phạm đạo đức xã hội khác.

    Các khoản chi phí cho dịch vụ đòi nợ do các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng. Mọi hậu quả gây ra do vượt quá thẩm quyền đều phải bị xử lý theo pháp luật.


(Source: Bảo Châu)
[ Back ]
OTHER
Dịch vụ đòi nợ thuê: Bộn tiền, nhưng... (24/3/2011)
Thu hồi nợ - một nghề tai tiếng? (24/3/2011)
Dịch vụ đòi nợ: Nghề khó nhưng thu nhập cao (24/3/2011)
Nghề “đòi” nợ thuê – góc nhìn toàn cảnh (24/3/2011)
Online Supports
luatsudongnama   luatsudongnama9
Our Partners
VCOP phải
danhba luat su
Right Banner Ads 01
tra cuu van ban